Turnalar, tek eşli olup çiftler halinde yaşarlar, yuvalarını diğerlerinden ayırırlar eğer eşleri ölürse bir daha asla eşleşmezler. Hatta eşi ölünce, kendini boşluğa salıp kanat çırpmayarak intihar eden kuştur turna kuşu. Sevgide bağlılığın, dostlukta sadakatin en güzel örneklerini temsil ederler.

Uzun bacakları, zarif boynu ile estetik görünüme sahip turna kuşunun bazı türleri ağaçlara yuva yapsa da bataklık, sazlık, nehir kenarları, pirinç tarlaları, göl, deniz kıyısı gibi su kenarlarında yaşayan göçmen bir su kuşudur. Göç sırasındaki uçuşlarında V şeklinde düzgün sürüler oluşturmalarıyla da bilinir. Böcekler, amifibyumlar, hatta küçük memelilerle, ayrıca tohumlarla ve ot filizleriyle beslenirler. Gagaları uzun, düz ve sivri uçludur. Kuyruklarından aşağı süslü tüyleri uzanır, başının arka tarafında geriye doğru sarkan bir zülfü vardır.

Ahenkli figürleri ile turna dansı olarak adlandırılan kur davranışları, üreme dönemlerinde, birbiri etrafında dönme, uyumlu dairesel veya zikzak yürüyüş, sıçrama, kanat vuruşu, hareketsiz kalma, gagalarını eğerek yerden aldıkları çalı-çırpıyı havaya atma gibi karışık bir seri hareketten oluşur.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan türleri farklı birçok kültürlerde ve inanışta benimsenmiş kutsal kabul edilmiş ve şarkılara, şiirlere, efsanelere konu olmuş, birçok eşyada motif olarak kullanmıştır.

Turnalar kimi zaman coşkunun, kimi zaman hüznün, bazen de mutluluğun habercisi olmuşlardır. Anadolu halk edebiyatında “umut” yüklenmiş kuş, göçmen olmasından olsa gerek kavuşmaların, uzaklarla haberleşmenin imgesi olarak kullanılır. Aynı zamanda temizliğin, saflığın, bereketin, mutluluğun, özgürlüğün, huzurun, barışın ve de onurun simgesidir.

Alevilik ve Bektaşilik kültüründe de Hz. Ali’yi temsil eder. Cem törenlerinde turna semahı, dönen ve dönerek yükselen canların Tanrı’ya kavuşmasını anlatır.

Eski Çin ve Yerli Japon Kültürlerinde yer alan bir atasözüne göre “Turna bin yıl yaşar, kaplumbağa on bin yıl”, ki bu uzun ömür demektir. Japonya’da turna veya kaplumbağa biçiminde pek çok süs eşyası vardır, bunlar uzun ömür, mutluluk, güzellik, şans ve bereketin simgesidir. Japon efsanelerine göre senba-zuru (birbirlerine eklenmiş bin kâğıt turnalar) yapan kişiye bir dilek dileme hakkı verilir. Evlenmek isteyen çiftler de, yaşamlarının sonuna kadar mutlu olmak için bin turna kuşu katlarlar, düğünler iplere dizilmiş turna kuşları ile süslenir.

Çin kültüründe turnalarla ilgili anlatılan bir efsaneye göre, “Yaralı bir turnayı iyileştiren adamın evine güzel bir kadın gelir. Kadın adamın maddi durumunu güçlendirmesi için ona el işlerinden sanatlar işler, adam gücüne güç katar ve zengin olur. Kadın çok çalışmasından dolayı, gün geçtikçe zayıflamaya ve güçten düşmeye başlar. Kadını gizli gizli uzaktan seyreden adam onun bir turna olduğunu ve el işi yaparken kullandığı muhteşem tüyleri kanatlarından aldığını görür. Kadın, adamın onu seyrettiğini fark edince turna olur ve gökyüzüne uçar. Bu sebeptendir ki Çin kültüründe turna vefayı ve iyiliği sembolize eder.

Turna kuşunun dilden dile, kültürden kültüre konu olduğu her esere varlığı ve asaleti ile mana kattığı sembolik anlamlarına örnekler verdik. Bizim atölyemizi de origamileri ile renklendiren turna kuşlarını görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

2018-10-21T20:45:43+00:00

İletişim

Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez sokak. Kervan Apt. No:16 D:7 Şişli

Phone: +90 537 472 12 18

Güncel Etkinliklerimiz